Εγγραφή

Εγγραφές στο σεμινάριο

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και κάντε την εγγραφή σας

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πανεπιστήμιο

Αφορά αποκλειστικά το ΔΠΜΣ Μετάφρασης & Διερμηνείας του Α.Π.Θ.

Αν θέλετε να εντάξουμε στην παρουσίαση και την εκπαίδευση συγκεκριμένα ζητήματα ή αν έχετε αντιμετωπίσει συγκεκριμένες δυσκολίες στη χρήση του συστήματος, σας παρακαλούμε να μας στείλετε τις προτάσεις και τα αιτήματά σας το αργότερο ως τις 28 Νοεμβρίου 2020 και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε.

Δήλωση εμπιστευτικότητας & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο σεμινάριο υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Νομιμότητα επεξεργασίας
Οι διοργανωτές του σεμιναρίου συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων για υλοποίηση του σεμιναρίου, που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (ΖΟΟΜ).

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμό σας, η ιδιότητά σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνία σας, για τους ανωτέρω σκοπούς.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την τεκμηρίωση της αίτησής σας για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Διατήρηση των δεδομένων σας
Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε.

Προστασία
Οι διοργανωτές του σεμιναρίου διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι ίδιοι και ο τεχνικός υπεύθυνος του σεμιναρίου. Σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων σας θα σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το καθεστώς επεξεργασίας των δεδομένων σας, ως επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή εκδήλωσης αντιρρήσεων, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, σε ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων σας, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Κώστας Πάγκαλος
pagalo@frl.auth.gr