Διοργάνωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΔΠΜΣ «Διερμηνείας και Μετάφρασης» (Ε.Μ.Τ.)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γραφείο Αθηνών
Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γραφείο Λευκωσίας
Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

Συντονίστριες - εισηγήτριες σεμιναρίου

Τιτίκα Δημητρούλια
Καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Α.Π.Θ.

Κυριακή Κουρούνη 
Δρ. - Ε.Ε.Π.
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Α.Π.Θ.