Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής στο eTranslation

Μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html

Εάν δεν διαθέτετε κωδικό EU Login, πηγαίνετε στο σημείο 1 και πατήστε τη λέξη here.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και e-mail)
  • Στο πεδίο E-mail language, επιλέξτε τα ελληνικά
  • Συμπληρώστε το πεδίο Enter the code με τα γράμματα και τους αριθμούς που εμφανίζονται στο γκρίζο πεδίο που είναι από κάτω (εδώ σημειώνονται με κόκκινο).
    Εάν τα γράμματα στο γκρίζο πεδίο δεν είναι ευκρινή, μπορείτε να πατήστε το κουμπί ανανέωσης για να εμφανιστεί νέος κωδικός που θα αντιγράψετε.
  • Πατήστε Create an Account

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα που θα σας πληροφορεί ότι θα αποσταλεί e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο EU Login.

Μετά από λίγα λεπτά, θα λάβετε το σχετικό e-mail (βλ. παρακάτω) 

Πατήστε τον σύνδεσμο ενεργοποίησης (παρακάτω σημειώνεται με κίτρινο). Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 24 ώρες το πολύ.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Επιλέξτε έναν κωδικό και συμπληρώστε τα 2 πεδία. Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 ψηφία που να περιλαμβάνουν χαρακτήρες από τουλάχιστον 3 από τις παρακάτω 4 ομάδες:

  • Κεφαλαία γράμματα
  • Μικρά γράμματα
  • Αριθμούς
  • Ειδικά σύμβολα

Εάν ο κωδικός που επιλέξατε γίνει δεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Επιστρέψτε στη σελίδα https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html και συμπληρώστε το πεδίο 2 με τη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει

Στο σημείο 3, επιλέξτε ιδιότητα (Δημόσια Αρχή, Πανεπιστήμιο, Μικρομεσαία Επιχείρηση) και κλικάρετε το κουτάκι ακριβώς παρακάτω

Πατήστε το κουμπί Start Translating.

Θα κατευθυνθείτε στη σελίδα του eTranslation και μπορείτε να αρχίσετε να μεταφράζετε.