Επικοινωνία

Για κάθε πρόβλημα και για περαιτέρω διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας:

Leonidas.Kourmadas@ec.europa.eu

Thomas.Kountrias@ec.europa.eu