Translating Europe
Workshop 2020

eTranslation:
Υποστηρίζοντας τις τουριστικές υπηρεσίες
στην Ελλάδα και την Κύπρο

Ελλάδα. Κύπρος. Τουρισμός. Τουριστική βιομηχανία. Τουριστική στρατηγική.

Πολιτισμός. Πολυγλωσσία. Ψηφιακή εποχή. Αυτόματη Μετάφραση: Πώς συνδέονται;

Διοργάνωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γραφείο Αθηνών και Γραφείο Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΔΠΜΣ «Διερμηνείας και Μετάφρασης» (Μέλος του Δικτύου ΕΜΤ)

 

Πότε

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
10.00-13.00 (ώρα Ελλάδος/Κύπρου)

Πού

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom

Γλώσσα

Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί το σεμινάριο θα είναι τα ελληνικά

Το σεμινάριο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΕΕ με τον πανεπιστημιακό χώρο της μετάφρασης και της διδασκαλίας της. Αφορά την επικοινωνία στον τουρισμό σε όλες τις διαστάσεις του και παρουσιάζει τις δυνατότητες του συστήματος Αυτόματης Μετάφρασης (ΑΜ) της ΕΕ, eTranslation, στο πλαίσιό της.

Η ανάπτυξη του συστήματος eTranslation εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της EE για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή Γιούνκερ και συνεχίζεται από την Επιτροπή φον ντερ Λάιεν («Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή»). Παράλληλα, επιδιώκει την καλύτερη επικοινωνία των εθνικών διοικήσεων μεταξύ τους και την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στον συγκεκριμένο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας. Παρέχεται δωρεάν τόσο στις δημόσιες διοικήσεις όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η χρήση του, ωστόσο, προκειμένου να αποτελεσματική, πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις επιδιώκει να παρουσιάσει το παρόν σεμινάριο.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει παρουσίαση του συστήματος eTranslation και εισαγωγή στη χρήση του, με συγκεκριμένα σενάρια που αναδεικνύουν τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες, της Αυτόματης Μετάφρασης. Παρουσιάζει τη χρησιμότητα της στη στρατηγική επαγρύπνηση (τη διαρκή δηλαδή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του τουρισμού) και στην υποστήριξη του σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και προβολής.

 

Στόχοι

  • αναλυτική παρουσίαση της χρήσης του συστήματος σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας
  • εστίαση στις βέλτιστες πρακτικές στη χρήση του συστήματος eTranslation, σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα
  • κατάδειξη της πολυπλοκότητας της μετάφρασης
  • ανάδειξη της αναγκαιότητας ποιοτικής μετάφρασης για την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία, την οποία διασφαλίζουν εντέλει μόνο οι επαγγελματίες μεταφραστές.

Eνδιαφέρει

  • εκπροσώπους κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο
  • εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων, συλλόγων, συν-ομοσπονδιών, και/ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης (π.χ. HoReCa), με επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τον χώρο του τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο

Γιατί να συμμετάσχετε

  • επειδή η Αυτόματη Μετάφραση αποτελεί σήμερα μια τεχνολογική εξέλιξη που, όπως πολλές άλλες εξελίξεις, έχει διπλό πρόσημο. Μπορεί να οδηγήσει στο βέλτιστο και στο χείριστο αποτέλεσμα, αναλόγως με τους όρους χρήσης της, εξού και η σημασία της εκπαίδευσης στη χρήση αυτή. Για πρώτη φορά, είμαστε σε θέση να έχουμε μια - πρώτη έστω - εικόνα του περιεχομένου των κειμένων άμεσα και σε πολλά και διαφορετικά γλωσσικά ζεύγη. Αυτό και μόνο ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές και αυτές τις προοπτικές θέλουμε να μοιραστούμε και να συζητήσουμε μαζί σας.
  • επειδή το eTranslation βασίζεται στα πολυάριθμα, πολύγλωσσα σώματα κειμένων των ευρωπαϊκών οργάνων και καλύπτει τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ισλανδικά, τα νορβηγικά, τα ρωσικά, τα τουρκικά και τα κινεζικά. Διευκολύνει έτσι την πρόσβαση στην πολύγλωσση πληροφορία και τη διαχείριση και αξιοποίησή της.
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, χρειάζεται

Να εγγραφείτε στο σεμινάριο

Να μπορείτε να συνδεθείτε με το Zoom

 

Να έχετε ήδη εγγραφεί στο eTranslation

 

Την παραμονή του σεμιναρίου, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθησή του.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

 
Image
Image
Image
Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης
Image
Γραφείο Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης
Image
© 2022 translatingeurope.frl.auth.gr / Ανάπτυξη & Σχεδιασμός ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος